Stemmen voor kiezers met een beperking

Als u te maken heeft met een beperking, kan het lastiger zijn om te stemmen. Daarom zijn er een aantal dingen geregeld. In dit overzicht ziet u wat er zoal is geregeld in een stembureau.

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen in onze gemeente zijn daarom goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent. Of als u de ziekte van Parkinson heeft. U mag zelf iemand meenemen om te helpen. Of u mag een stembureaulid om hulp vragen.

Om meer uitleg te geven over deze verkiezingen, heeft ProDemos 3 video's in gebarentaal gemaakt. Deze gaan over het Europees Parlement, over hoe stemmen werkt en over wat er met uw stem gebeurt.

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen. Ook is er een leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot. Het stemhokje is goed verlicht. Bij het stemlokaal in het gemeentehuis is de kieslijst ook in braille beschikbaar.

Hoe kan ik stemmen? Een stembureaulid mag u buiten het stemhokje uitleg geven. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.stemjijook.nl vindt u meer uitleg en kunt u filmpjes kijken die gaan over deze verkiezing.

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen. Dit kan via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen (machtigen). Dit mag u zelf kiezen.