Stemmen tellen en vaststellen van de uitslag

Op 6 juni om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. In gemeente Bunnik tellen wij centraal. Dat betekent dat wij na het sluiten van de stembureaus eerst de stemmen tellen op partijniveau. De volgende dag (7 juni) tellen wij ook nog op kandidaatsniveau (vanaf 09.30 uur in het Dorpshuis in Odijk).

U mag hiernaar komen kijken. Er gelden wel regels waar u zich aan moet houden. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. Bent u benieuwd hoe de stemmen worden geteld en de uitslag wordt vastgesteld? Lees hoe het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag in zijn werk gaat.

Bekendmaken van de uitslag

Let op: er komt op de dag van de verkiezing voor het Europees Parlement geen voorlopige uitslag op basis van de eerste telling. Andere Europese landen moeten dan namelijk nog stemmen. De voorlopige uitslag in Nederland zou de stemmen van inwoners van andere EU-landen kunnen beïnvloeden. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in de verschillende EU-landen van 6 tot en met 9 juni 2024.

Op maandag 10 juni maken wij via onze website bekend hoe er in gemeente Bunnik gestemd is. U kunt de processen verbaal en het tellingsbestand dan via de website inzien.

Telfouten melden

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. 

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Meer hierover leest u op de website van de Kiesraad.

Vaststellen officiële definitieve uitslag

De Kiesraad controleert de uitslagen en stelt vervolgens de officiële uitslag vast in een openbare zitting op woensdag 19 juni om 11.00 uur.