Garantstelling en logiesverstrekking

Komt iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan heeft uw gast een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.

U vraagt een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan als:

  • Als uw gast een visumplichtige nationaliteit heeft
  • Als uw gast niet alle kosten van het bezoek (max. 90 dagen) kan betalen

Legalisatie handtekening

Op de garantstelling moet uw gelegaliseerde handtekening staan. U maakt hiervoor een afspraak bij het gemeentehuis. Daar zet u uw handtekening in het bijzijn van een ambtenaar. De ambtenaar zorgt voor de legalisatie van de handtekening. Stelt u zich garant voor een bezoeker uit het buitenland en bent u getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner ook meekomen naar het gemeentehuis. U moet allebei uw handtekening zetten, want u bent samen financieel verantwoordelijk.

Wilt u alleen melden dat u een bezoeker een slaapplaats biedt? Dan hoeft uw partner niet mee te komen naar het gemeentehuis. Alleen een handtekening van uzelf is dan voldoende.

Wat moet u meenemen?

  • het for­mu­lier Be­wijs van ga­rant­stel­ling of lo­gies­ver­strek­king. Let op: u mag het for­mu­lier thuis in­vul­len, maar nog niet on­der­te­ke­nen. U moet uw hand­te­ke­ning zet­ten in het bij­zijn van een amb­te­naar van de ge­meen­te.
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs. Ook uw part­ner moet dat bij zich heb­ben.
Maak een afspraak

Een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking kost € 10,-