Handtekening legaliseren

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u bijvoorbeeld nodig hebben als u een visum aanvraagt voor een reis. Het kan ook zo zijn dat een organisatie of bedrijf dit van u vraagt. Maak voor het legaliseren van uw handtekening een afspraak. U moet meenemen:

  • geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u moet ondertekenen

Belangrijk: Onderteken het document niet. U ondertekent het document pas in het gemeentehuis wanneer een medewerker van de gemeente erbij is.

Afspraak maken

Kosten

€ 11,55