Handtekening legaliseren

Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. De gemeente verklaart daarmee dat de handtekening echt is. Maak voor het legaliseren van uw handtekening een afspraak. U moet meenemen:

  • geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u moet ondertekenen
Afspraak maken

Het legaliseren van een handtekening kan nodig zijn:

  • als een organisatie of bedrijf hier om vraagt (zoals een ambassade)
  • u een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • als u iemand uit het buitenland op bezoek krijgt en deze persoon heeft voor de visumaanvraag een garantstelling of logiesverstrekking nodig

Let op: onderteken het document nog niet. U ondertekent het document pas  in het gemeentehuis waar een medewerker van de gemeente bij is.

  • € 11,55