Odijk, Singel, appartementen

Nabij Zeisterweg en Barbeellaan

Voorlopig ontwerp impressie vooraanzicht

Ten zuidwesten van de Singel in Odijk, tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan, ligt een braakliggend stuk grond. Tot 2017 waren hier volkstuintjes aanwezig en in gebruik. Sinds 2017 ligt het stuk grond braak.

Vooroverlegplan

Een ontwikkelende initiatiefnemer heeft deze locatie gekocht en wil een nieuwbouwplan realiseren. Door deze initiatiefnemer is een vooroverlegplan ingediend waarin het realiseren van 12 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid. Een vooroverlegplan is een voorlopig plan dat nog aangepast gaat worden.

Ga naar de website rijnzicht-odijk.nl

Verbeterd plan 

Het plan is aangepast aan de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld en is besproken met de welstandscommissie. Het voornemen is om 12 appartementen te bouwen.

Uitgangspunten

Onder documenten kunt u het raadsbesluit uitgangspunten inzien.