Odijk, Singel, appartementen

Nabij Zeisterweg en Barbeellaan

Ten zuidwesten van de Singel in Odijk ligt een braakliggend perceel grond. Het perceel grond ligt tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan. Tot 2017 waren op dit perceel volkstuintjes aanwezig en in gebruik. Sinds die tijd ligt het perceel braak.

Vooroverlegplan

Een ontwikkelende initiatiefnemer heeft deze locatie gekocht van de eigenaar en wil een nieuwbouwplan realiseren. Door deze initiatiefnemer is een vooroverlegplan ingediend waarin het realiseren van 15 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid wordt voorgesteld. Een vooroverlegplan is een voorlopig plan dat nog aangepast gaat worden.

Uitgangspunten

Onder documenten kunt u het raadsbesluit uitgangspunten inzien.