Groene toekomst voor omgeving station Bunnik

In het afgelopen jaar is er in overleg met bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners een gebiedsvisie gemaakt voor de toekomst van de omgeving van station Bunnik en het gebied De Twaalf Apostelen. Er zijn nu veel kantoorgebouwen en parkeerplaatsen in de omgeving van het station. Het is de bedoeling om stapsgewijs ruimte te maken voor ongeveer 1.000 woningen in een veel groener gebied. In het gebied is ruimte voor verschillende buurtjes met een eigen sfeer en karakter.

Bijvoorbeeld binnen de Regulierenring (op de plek van de kantoren met parkeerplaatsen) kunnen er verspreid in een groen gebied twaalf woongebouwen komen met appartementen voor jongeren en ouderen. Er is ook ruimte voor gezinswoningen zoals in de ‘Bunnikse straatjes’ en een groene buitenplaats bij de entree van Bunnik aan de Provincialeweg.

Bunnik vindt werkgelegenheid ook belangrijk en wil graag de bedrijven behouden. Daarom komt langs het spoor en tussen het spoor en de A12 nieuwe ruimte voor de bedrijven die willen verhuizen. Een aantrekkelijke fietsbrug over spoor en A12 hoort ook bij de plannen. Deze fietsroute is ook belangrijk voor de toekomstige bewoners van Kersenweide en als route naar Utrecht Science Park.

De gemeente Bunnik is verantwoordelijk voor besluiten over de mogelijkheden en de procedures. Daarmee komt ruimte voor de eigenaren in het gebied om de toekomstplannen uit te voeren volgens de visie.

In het gebied komen ook sociale huurwoningen. Bunnik werkt voor het ontwikkelen van de visie en de uitvoering ervan samen met de woningbouwcorporaties LEKSTEDEwonen en Portaal. Bedrijven uit het gebied zoals BAM en Certitudo Capital werken ook mee aan de toekomstplannen.

Als de gemeenteraad instemt met de bouwstenen, zoals verwoord in de gebiedsvisie, worden de plannen concreter uitgewerkt. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de eerste woningen kunnen worden gebouwd.

Meer groen en woningen

Het gebied van De Twaalf Apostelen zoals dat er nu bij ligt oogt stenig. 16% van het gebied bestaat nu uit groene bermen en groenstroken en 58% is verharding zoals wegen en vooral veel parkeerplaatsen. Als het parkeren in de toekomst uit het zicht gebeurt, bijvoorbeeld onder gebouwen, ontstaat er ruimte voor veel meer groen en water. Dat is belangrijk voor de klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Maar ook voor toekomstige bewoners is een groene omgeving prettig. En wonen in het groen is echt Bunniks!

In de toekomstvisie staat ruimte voor meer bebouwing dan nu. Verdichten kan alleen als er ook wordt vergroend. Nu is 26% van het gebied bebouwd met vooral kantoren. Dat kan 36% bebouwing met vooral woningen worden. Volgens de visie bestaat in de toekomst bijna de helft van het grondgebied van De Twaalf Apostelen uit groen en water.

Dat groen komt tussen de woningen en in een park dat centraal in het gebied ligt. Een plek om te wandelen, te mijmeren maar ook om te sporten en te spelen. Misschien zelfs met ruimte voor het verbouwen van voedsel in moestuinen. Het is de bedoeling om de oude boomgaard in het gebied te behouden.