Een visie... en dan?

De toekomstvisie voor de stationsomgeving van Bunnik beschrijft in grote lijnen hoe het gebied eruit kan komen te zien. Er ligt nog geen uitgewerkt plan. De visie is wel een belangrijk begin van de planvorming.

Als de gemeenteraad instemt met de visie maken de samenwerkingspartners met ontwerpers een stedenbouwkundig plan. Daarin wordt duidelijker waar welk soort woningen komen, hoe het groen in het gebied eruit ziet en waar automobilisten kunnen parkeren.

De gemeenteraad van Bunnik neemt later over het stedenbouwkundig plan een besluit. Daarna wordt het bestemmingsplan aangepast volgens de procedures. Pas als dat gereed is en er per gebouw of buurt en een uitgewerkt plan ligt, kunnen de eigenaren die willen bouwen een vergunning aanvragen. De gemeente Bunnik betaalt nu het maken van de plannen. Uiteindelijk zullen de eigenaren van grond en gebouwen veel van de nieuwbouw financieren. De komende jaren gaan de gemeente en de partners op zoek naar subsidies om voorzieningen, zoals de fietsbrug en de vergroening, te betalen.

Bekijk het visiedocument (pdf, 11 MB)