Een visie... en dan?

De toekomstvisie voor de stationsomgeving van Bunnik beschrijft in grote lijnen hoe het gebied eruit kan komen te zien. Er ligt nog geen uitgewerkt plan. De visie is wel een belangrijk begin van de planvorming.

Als de gemeenteraad van Bunnik in maart instemt met de gebiedsvisie, dan maken de samenwerkingspartners met ontwerpers een stedenbouwkundig plan. Daarin wordt duidelijker waar welk soort woningen komen, hoe het groen in het gebied eruitziet en waar automobilisten kunnen parkeren.

De gemeenteraad neemt later een besluit over het stedenbouwkundig plan. Daarna wordt het bestemmingsplan aangepast volgens de procedures. Pas als dat gereed is en er per gebouw of buurt een uitgewerkt plan ligt, kunnen de eigenaren die willen bouwen een vergunning aanvragen. De komende jaren gaan de gemeente Bunnik en de partners op zoek naar subsidies om voorzieningen te realiseren, zoals de fietsbrug en de vergroening.

Bekijk het visiedocument (pdf, 26 MB)