Jouw bijdrage telt! - Annie

Begin dit jaar brak er oorlog uit in Oekraïne. Veel Oekraïners vluchtten het land uit, op zoek naar een veilige plek. Ook de Gemeente Bunnik zorgde voor opvang van verschillende vluchtelingen. De opvang was nooit gelukt zonder de inzet van onze inwoners. De komende weken zetten wij verschillende vrijwilligers in het zonnetje die veel voor de Oekraïners hebben gedaan.

Vijf jaar geleden ging Annie Solf al aan de slag als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik . Inmiddels is zij bij Vluchtelingenwerk actief als taalcoach coördinator voor Bunnik. ‘Het vrijwilligerswerk is wel echt een eyeopener geweest’, geeft Annie aan. ‘Je leert veel over de situaties waarin vluchtelingen zich bevinden maar leert ook allerlei mensen uit je eigen dorp kennen’.

‘En nu gaan we iets doen!’

Na het nieuws over de oorlog in Oekraïne, kwamen er al snel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. In het bestuur van Vluchtelingwerk werd meteen gezegd: ‘En nu gaan we iets doen!’. Frans Pouw, bestuurslid Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik , heeft een aantal vrijwilligers bij elkaar geroepen en heeft contact opgenomen met de gemeente. Zo regelde hij samen met Annie en andere vrijwilligers, al een maand nadat de oorlog uitbrak Nederlandse les voor Oekraïners. ‘De snelheid waarmee we de Nederlandse lessen hadden geregeld, geeft aan hoe bereid mensen waren om te helpen’, vertelt Annie.

De lessen werden tot en met begin juni twee keer per week gegeven. Geleidelijk aan werd de groep steeds kleiner, omdat veel Oekraïners aan het werk gingen. Enkele Oekraïners krijgen nu nog 1-op-1 les. ‘De taallessen waren absoluut van meerwaarde’, vertelt ze wethouder Ali Dekker terwijl die  samen met Annie terugblikt. ‘De Oekraïners konden elkaar op deze manier treffen en kwamen zo in aanraking met de Nederlandse samenleving’.

Wil je ook aan de slag als vrijwilliger voor Oekraïne, maar weet je niet wat je kan doen in de gemeente Bunnik? Neem dan contact op met sociaal makelaar Lia van den Heuvel via l.vandenheuvel@bunnik.nl