Werken aan een Mobiliteitsvisie Traverse

Samen met bewoners, een afvaardiging van wijkverenigingen en belanghebbenden werkt de gemeente Bunnik aan een Mobiliteitsvisie voor de Traverse in Bunnik. Dat is de weg tussen het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland. Het doel is om de Traverse veiliger en verkeersluwer te maken, de leefbaarheid te versterken, duurzame mobiliteit te faciliteren en een (door)fietsroute in te passen. De Mobiliteitsvisie levert uiteindelijk een (her)inrichtingsvoorstel op voor de Traverse. De vernieuwde Traverse moet passen bij het dorpse karakter van Bunnik.

Klankbordgroep

Deze maand zijn de leden van de klankbordgroep voor het eerst met elkaar in gesprek gegaan over de (her)inrichting van de Traverse. De klankbordgroep bestaat uit een brede afvaardiging van diverse organisaties met verschillende expertises en belangen. Denk aan wijkverenigingen, ondernemers, winkeliers, de Fietsersbond, Netwerk BunnikSamen, Adviesraad Sociaal Domein, scholen en de politie.

Onder begeleiding van adviesbureau Goudappel hebben de 15 deelnemers de huidige en gewenste toekomstige situatie van de inrichting van de Traverse in beeld gebracht. Het was een waardevolle bijeenkomst door de diversiteit van de deelnemers en hun inbreng. In februari komt de klankbordgroep weer bij elkaar.

Bewonersbijeenkomst 18 januari

Iedereen die meer wil weten over de Traverse en wil meedenken over de (her)inrichting is welkom op woensdag 18 januari om 19.00 uur. Deze avond is er een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden in Locatie78 (Burg. van der Weijerstraat 78 in Bunnik).

Dan vertellen we meer over de Mobiltiteitsvisie en horen wij graag wat u vindt van de huidige situatie en wat uw idee├źn, wensen en vragen zijn over hoe de Traverse verkeersveiliger, verkeersluwer, duurzamer en leefbaarder kan worden.

Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst in Locatie78 is niet nodig. De bijeenkomst start om 19.00 uur; koffie en thee staat klaar.

Vervolg

Op basis van alle verzamelde informatie wordt een (her)inrichtingsvoorstel gemaakt voor de Traverse. Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst (in maart) wordt dit voorstel gepresenteerd en kan iedereen hierop reageren. Daarna beslissen het college en de gemeenteraad over de Mobilteitsvisie.