Vier inwoners ontvangen lintje

Op vrijdag 26 april zijn vier inwoners van onze gemeente Koninklijk onderscheiden. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen drie inwoners hun lintje opgespeld door burgemeester Ruud van Bennekom. De vierde inwoner ontving in Wijk bij Duurstede de Koninklijke onderscheiding. Zij hebben zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Dit zijn de vier gedecoreerden en hun verdiensten.

Hans Landzaat, Odijk

Tussen 1973 en 2000 heeft de heer Landzaat zich belangeloos en op buitengewone wijze dienstbaar gemaakt voor het Citypastoraat Domkerk in Utrecht. Hij was collectant in de eredienst en hielp met het vouwen en verwerken van de wekelijkse liturgieën. Ook was hij werkzaam in het theehuis, een belangrijke ontmoetingsplaats voor gemeenteleden en gasten van de Domkerk.

De heer Landzaat zet zich nu al jaren in voor het Witte Kerkje van Odijk. Hij was verantwoordelijk voor de verhuur van het kerkje aan externe partijen. Dit heeft de kerk geen windeieren gelegd. Verder begeleidde hij, samen met zijn vrouw, zo’n 150 huwelijken en circa 100 rouwdiensten. Hij hield zich ook bezig met de verbouwing van de pastorie en andere kerkelijke gebouwen.

Corine Landzaat - De Groot, Odijk

Mevrouw Landzaat was, samen met haar man, actief voor het Citypastoraat Domkerk in Utrecht. Naast onder andere collectant was mevrouw 20 jaar lid van de werkgroep liturgisch bloemschikken.

In Odijk werd zij actief in het Witte Kerkje in Odijk. Zij begeleidde huwelijken en rouwdiensten en verrichtte allerlei hand- en spandiensten: koffieschenken bij toerbeurt; het wekelijks verzorgen van de bloemen en gepaste groenversiering in de liturgie en bij evenementen en het optuigen van de grote kerstboom samen met andere vrijwilligers.

Naast haar kerkelijke vrijwilligersactiviteiten was mevrouw Landzaat 15 jaar mantelzorger voor een goede vriendin. Zij heeft vele uren gestoken in het ondersteunen van deze mevrouw op allerlei gebied.

Ineke van der Linden, Odijk

Bij de oprichting van De Zonnebloem, afdeling Odijk, in 1978 was mevrouw Van der Linden één

van de initiatiefnemers en tevens de eerste voorzitter van de afdeling Odijk. Zij was het aanspreekpunt en externe gezicht naar gemeente en andere instellingen in het dorp en gaf daarnaast leiding aan het bestuur van de afdeling.

Op dit moment is zij vrijwilliger bij de afdeling Odijk. Zij bezoekt een aantal leden met enige regelmaat. Ook initieert en organiseert zij regelmatig één-op-één-uitjes voor haar bezoek-deelnemers. Zij heeft groene vingers en organiseert regelmatig bloemschikken voor de deelnemers.

Ook in de H. Nicolaaskerk in Odijk is zij al tientallen jaren actief. Zij verricht(te) allerlei hand- en spandiensten, zoals het verzorgen van de bloemen, gastvrouw zijn, lid van het Liturgieberaad, leidster van de Voorleeskerk, lekenvoorganger en lector.

Ruim 10 jaar was mevrouw Van der Linden daarnaast vrijwilligster bij Eten met Dorpsgenoten in Odijk, waar haar inzet zeer gewaardeerd werd, zowel door haar collega-vrijwilligers als door de gasten.

Ben Rosengarten, Odijk

De heer Rosengarten is al ruim 40 jaar lid van eerst SV Dorestad, later SV CDW (voetbal) in Wijk bij Duurstede, in 2003 werd hij benoemd tot erelid. Hij is op vele fronten actief in de vereniging: hij traint jeugdteams, leidt hen op en begeleidt hen. Hij is ook één van de grondleggers van het unieke 4 x 4 jeugd voetbaltoernooi dat jaarlijks bij CDW wordt georganiseerd. Hiermee is hij begin jaren ‘90 gestart en inmiddels heeft hij het stokje doorgegeven aan een tweede generatie organisatoren. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren het wedstrijdsecretariaat ondersteund.

De heer Rosengarten is onderscheiden door burgemeester Iris Meerts van Wijk bij Duurstede.