Koninklijke onderscheiding of lintje

Eens in het jaar reiken alle burgemeesters in Nederland een koninklijke onderscheiding (lintje) uit aan mensen die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet. U kunt daarbij denken aan vrijwilligers die zich voor een lange tijd hebben ingezet bij organisaties of mensen die een bijzondere prestatie voor de samenleving hebben geleverd. Deze gelegenheid noemen we ook wel de lintjesregen.

Lintje aanvragen

Kent u iemand die in de gemeente Bunnik woont en volgens u voor een lintje in aanmerking komt? Dan kunt u een voorstel indienen vóór 15 juli, in het jaar vóór de lintjesregen. Om een aanvraag in te dienen, verzamelt u zoveel mogelijk gegevens en vult u het voorstelformulier in via onderstaande knop.

Let op: wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan alvast polsen of uw aanvraag haalbaar is.

Iemand voordragen
Collega Ingrid van Kasteel portretfoto

Meer informatie en contact

Meer informatie over de lintjesregen vindt u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl.

Heeft u vragen over uw aanvraag? Neem contact op met Ingrid van Kasteel (projectsecretaris en kabinetsmedewerker) via i.vankasteel@bunnik.nl of 06 34177050.