Update flexwoningen: start verhuur

Op het grasveld voor het gemeentehuis worden 48 flexwoningen geplaatst. Met deze tijdelijke huurwoningen wordt snel een bijdrage geleverd aan het oplossen van de grote woningnood. De contouren van het gebouw zijn al duidelijk zichtbaar en in april worden de woningen geplaatst. Een mooi moment voor woningcorporatie Portaal om met de verhuur te starten.

Voortgang bouw

Nu de fundering ligt worden eerst de galerijen en het trappenhuis geplaatst. Vanaf 2 april worden de flexwoningen aangevoerd en geplaatst. Daarna worden de nutsvoorzieningen aangebracht en start het aansluiten en afmonteren van de woningen. Tot slot wordt de fietsenstalling geplaatst en de buitenomgeving ingericht. Aannemer Plegt-Vos verwacht de woningen eind juni op te kunnen leveren aan de nieuwe bewoners.

Flexwoningen

Het gebouw bestaat uit 48 woningen verdeeld over drie woonlagen. Er komen studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen met verschillende oppervlakten.

  • 24 woningen worden met voorrang toegewezen aan lokaal woningzoekenden. Dat zijn inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en dan vooral voor jongeren tot en met 29 jaar. Woningcorporatie Portaal verzorgt de verhuur van deze woningen. Zie start verhuur.
  • 24 woningen worden toegewezen aan aandachtsgroepen, omdat de gemeente aan diverse taakstellingen moet voldoen. Deze woningen zijn voor (dreigend) dak- en thuisloze inwoners van de gemeente Bunnik, statushouders en uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen. De gemeente en het Centrum voor Elkaar verzorgen de toewijzing van deze woningen.

Bij het toewijzen van de woningen wordt rekening gehouden met ‘dragers en vragers’ in het complex. Zodat de nieuwe bewoners passen bij dit project en er straks samen prettig wonen.

Start verhuur

Portaal start op donderdag 28 maart* met de verhuur van 24 woningen. Dan worden de woningen geadverteerd op WoningNet zodat woningzoekenden kunnen reageren. Het zijn allemaal sociale huurwoningen met oppervlakten tot en met 47 m2. Op de website van Portaal en bij de woningadvertenties staat meer informatie over de woningen, zoals plattegronden, huurprijzen en toewijzingsvoorwaarden.

(* de eerdere verwachting was 26 maart)