Presentatie schetsontwerp voor de Traverse

Hoe kunnen we de Traverse in Bunnik de komende jaren het beste (her)inrichten? Dat was de vraag tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 18 januari. Wij hebben deze avond en via email veel ideeën, knelpunten en wensen opgehaald. Op basis van de reacties is een schetsontwerp voor de (her)inrichting opgesteld. Bent u benieuwd naar het ontwerp en wilt u daarop reageren? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 8 maart.

Herinrichting Traverse Bunnik

Wij willen de Traverse veiliger en verkeersluwer maken, de leefbaarheid versterken, duurzame mobiliteit faciliteren en een (door)fietsroute inpassen. Samen met bewoners, afvaardigingen wijkverenigingen, ondernemers en belanghebbenden werkt de gemeente Bunnik daarom aan een Mobiliteitsvisie voor de Traverse. Voor het tracé tussen de kruispunten ‘Provincialeweg – Baan van Fectio’ en ‘Schoudermantel – Kosterijland’ is met dank aan alle input een schetsontwerp voor de (her)inrichting gemaakt. Het ontwerp verbeeldt de mobiliteitsvisie om zo te zorgen voor een betere balans tussen verkeer en verblijven. 

Benieuwd naar het schetsontwerp?

Op woensdag 8 maart vertellen we wat er tijdens en na de eerste bijeenkomst allemaal is opgehaald én wat daarmee is gedaan. U krijgt een uitgebreide toelichting op het schetsontwerp en u kunt daarop reageren. Alle reacties worden meegenomen om het ontwerp daar waar mogelijk verder aan te scherpen.

Deze avond vertellen wij ook meer over het vervolgproces: het ontwerp wordt nog ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad en inwoners kunnen dan inspreken. Wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk starten is nu nog niet bekend.

Kom naar de bijeenkomst

Iedereen die meer wil weten over de Traverse en wil meedenken over de (her)inrichting is welkom op woensdag 8 maart om 19.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst in Locatie78 is niet nodig.

Verhinderd? Vanaf 9 maart staat het ontwerp op de website en kunt u ook reageren.