Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. In het online Omgevingsloket (omgevingsloket.nl) staan alle regels van het Rijk, provincies en gemeenten bij elkaar. U kunt online nagaan of een vergunning nodig is, of een vergunning aanvragen.

Wat verandert er verder?
Bij veel vergunningen moet de overheid sneller een beslissing nemen. En met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid dat iemand met (ver)bouwplannen in gesprek met iedereen die een belang heeft bij de plannen. De wet noemt dit participatie. Meer weten over de Omgevingswet? Ga naar: Omgevingswet | Gemeente Bunnik