Kleinschalige opvang vluchtelingen

De gemeente Bunnik en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) willen een kleinschalige opvang voor 90 vluchtelingen realiseren aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik. Volgens de huidige planning kan de opvang eind 2024 starten. De gemeenteraad neemt hierover een besluit op 8 februari.  

Voorafgaand aan de besluitvorming wordt het voorstel besproken tijdens de volgende raadsavonden: 

  • 25 januari - informatieavond om 19.30 uur
    De informatieavond heeft als doel om informatie op te halen vanuit het gemeentehuis en vanuit de samenleving. Tijdens deze avond worden geen standpunten ingenomen. 
  • 1 februari - politieke avond om 19.30 uur
    Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken.  

In gesprek met de raad

Wilt u over dit onderwerp in gesprek met de raad (25 januari) of inspreken (1 februari), neem dan contact op met de griffie. Dat kan via griffie@bunnik.nl of 06 34 17 70 62. 

Besluitvorming gemeenteraad

Op de raadsvergadering van 8 februari is geen inspraak meer mogelijk. De gemeenteraad neemt dan een besluit. Zie ook https://bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl.