Inloopspreekuur ontwerpbestemmingsplan Kersenweide

Het ontwerpbestemmingsplan Kersenweide met bijbehorende stukken ligt nog tot en met donderdag 1 februari 2024 voor iedereen ter inzage.

Inloopspreekuur

Wij bieden de mogelijkheid om tijdens een inloopspreekuur vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Dit spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis (Singelpark 1 in Odijk) op maandag 29 januari 2024 van 16.00 tot 20.00 uur.

Inzien documenten

U kunt deze documenten binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:

Zienswijze indienen

Van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 kan iedereen als volgt een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen:

  • Schriftelijk:

U kunt uw zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan in de vorm van een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, Postbus 5, 3980 CA Bunnik onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kersenweide’

  • Mondeling

Voor het indienen van een zienwijze op het ontwerp bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met mevrouw I. van Kasteel van project Kersenweide, telefoonnummer 030 659 48 48.

  • Digitaal

Voor het ontwerp uitwerkingsplan kunt u ook een zienswijze indienen via het formulier ‘Zienswijze indienen’ onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kersenweide’.

Achtergrond plan

In 2020 is de gemeente van start gegaan met de planvorming van de nieuwe woonwijk Kersenweide. Het is een nieuwe wijk in het dorp Odijk met een omvang van 1200 woningen. In 2020 tot 2023 is er gewerkt aan een integraal programma van eisen, een gebiedsvisie en ten slotte het Masterplan, bestaande uit meerdere stukken zoals het stedenbouwkundig plan en het kwaliteitsinstrumentarium. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is, mede als onderdeel van het Masterplan, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het is een globaal bestemmingsplan vanwege de meerjarige ontwikkeling van de wijk. Bij afronding van ofwel deelplannen of het plan als geheel is de gemeente voornemens een consoliderend plan op te stellen.