Zienswijze indienen

Een zienswijze is een reactie op een ontwerp-besluit dat ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze maakt onderdeel uit van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van een besluit. Niet van ieder besluit wordt eerst een ontwerp ter inzage gelegd. De wet bepaalt of dat noodzakelijk is.

Zienswijze indienen