Gemeenteraad akkoord met opvang vluchtelingen

Op 8 februari heeft de gemeenteraad van Bunnik unaniem ingestemd met de komst van een kleinschalige opvanglocatie voor vluchtelingen. In twee panden aan de Regulierenring in Bunnik kan het COA de opvang realiseren voor 90 vluchtelingen. Het COA verwacht dat vanaf begin 2025 de eerste vluchtelingen worden opgevangen. Komende periode wordt de directe omgeving en de Bunnikse samenleving betrokken bij de verdere planvorming.

Kleinschalige opvanglocatie

In de twee voormalige kantoorgebouwen komt een opvanglocatie met een capaciteit van 90 bedden. In één van de twee panden worden nu al 40 Oekraïense vluchtelingen opgevangen en zij kunnen er blijven. Voor het aantal bedden is gekeken naar zowel de capaciteit van de twee gebouwen als de draagkracht van de Bunnikse samenleving.  Dit past bij de omvang en mogelijkheden van Bunnik. Als alles goed gaat worden vanaf begin 2025 de eerste vluchtelingen opgevangen. De gemeente en het COA hebben voor deze locatie een termijn afgesproken van maximaal 15 jaar.

Bijdrage leveren

De gemeente was al langer op zoek naar een locatie om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het landelijke tekort aan opvangplekken. Een geschikt leegstaand pand was binnen de gemeentegrenzen niet voorhanden. Hier kwam na de zomer van 2023 verandering in toen een kantoorpand vrijkwam op het bedrijventerrein “De Twaalf Apostelen”. Dit is een pand naast het pand dat al werd gebruikt voor de opvang van Oekraïners. De eigenaar van beide panden was failliet verklaard en daarom kwamen de twee panden op de markt. Het COA kwam op de lijn bij de gemeente met het verzoek om de mogelijkheden voor opvang in beide panden te verkennen. Uit deze verkenning bleek dat de panden geschikt zijn als opvanglocatie. Na een voorlopig collegebesluit (november 2023) is het nieuws gedeeld met de Bunnikse samenleving en de toekomstige samenwerkingspartners en zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd (december 2023). 

Vervolg

Nu het besluit door de gemeenteraad is genomen kunnen het COA en de gemeente aan de slag. Het COA gaat allereerst de benodigde vergunningen aanvragen en daarna worden de twee panden verbouwd.

Wethouder Julie d’Hondt: “De komende periode wordt de directe omgeving en de Bunnikse samenleving betrokken bij de verdere planvorming. De gemeente en het COA werken hiervoor ook samen met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. Er komen dan ook meer bijeenkomsten. Zo wordt er een klankbordgroep met omwonenden en omliggende bedrijven gevormd, waar zaken besproken kunnen worden. Zo kunnen we de vluchtelingen die hier komen, samen een warm welkom geven.”