Gemeente maakt financiële stukken Kersenweide niet openbaar

De gemeente heeft een Woo-verzoek ontvangen waarin alle financiële documenten en over De Vork, N229 en Kersenweide zijn opgevraagd. Deze wet geeft iedereen het recht om informatie op te vragen die te maken heeft met publieke taken. De gemeenteraad heeft besloten om de financiële stukken niet openbaar te maken.

Waarom geheimhouding?

  • Aanbestedingen: Het openbaar maken van de financiële details kan eerlijke aanbestedingen verstoren. Bedrijven kunnen hun prijzen aanpassen op basis van onze financiële ruimte, wat hogere kosten voor de gemeente kan betekenen en oneerlijke concurrentie kan veroorzaken.
  • Grondaankopen: Voor de nieuwbouwwijk Kersenweide moeten we nog gronden kopen. Als financiële gegevens bekend worden, kan dat onze onderhandelingspositie verzwakken en tot hogere kosten leiden, wat de realisatie van de wijk in gevaar kan brengen.

Het kan dus voorkomen dat sommige delen van documenten niet openbaar gemaakt kunnen worden en weggelakt zijn.

Hoe behandelen we een Woo-verzoek?

  • Afstemming: Als we een Woo-verzoek krijgen, nemen we contact op met de verzoeker om te kijken naar welke documenten precies gezocht wordt. Dit helpt ons om sneller en gerichter het verzoek te behandelen.
  • Informeren: Tijdens de afhandeling houden we de verzoeker op de hoogte. De wettelijke termijn voor afhandeling is 4 weken, met een mogelijke verlenging van 2 weken. Het is ook mogelijk dat er andere afspraken met de indiener gemaakt worden.
  • Belanghebbenden: Soms zijn er anderen die belang hebben bij de gevraagde documenten, zoals vergunninghouders. Deze krijgen de kans om hun mening te geven. Tijdens deze periode wordt de beslistermijn tijdelijk stopgezet.

Ons doel is altijd zorgvuldig en transparant werken binnen de wettelijke regels. Daarom willen we inzicht bieden in de behandeling van Woo-verzoeken.

Woo-verzoek WhatsApp berichten

De gemeente heeft ook een Woo-verzoek ontvangen om de WhatsApp-berichten van de collegeleden over Kersenweide, De Vork en de N229 openbaar te maken. Het college heeft besloten alleen hun eigen berichten richting de raadsleden openbaar te maken. Zo zorgen we voor openheid over het onderwerp. En kunnen raadsleden vrij contact opnemen met het college, zodat de raadsleden hun functie goed kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Meer weten over de Woo-procedure? Kijk dan op onze pagina over Woo-verzoeken. Voor meer informatie over de nieuwbouwwijk Kersenweide kunt u terecht op www.kersenweideodijk.nl.