Woo-verzoek

Als inwoner van gemeente Bunnik heeft u recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Iedereen mag dit verzoek indienen.

Een Woo-verzoek indienen, is niet altijd nodig. Veel informatie maken wij al openbaar. Zoek dus eerst op de gemeentewebsite, de website van de gemeenteraad of de website van de overheid of u de informatie die u nodig heeft, ergens kunt terugvinden.

Het Woo-verzoek kunt u indienen via e-mail of per post. Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • Het onderwerp ‘Woo-verzoek’.
  • Waar uw verzoek over gaat. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan.
  • Welke documenten u wilt opvragen.
  • Om welke periode het gaat.
  • Uw contactgegevens.
  • Datum en handtekening als u het verzoek per brief opstuurt.

Stuur een e-mail naar info@bunnik.nl of doe uw verzoek per post:

Gemeente Bunnik
Woo-coördinator
Postbus 5
3980 CA Bunnik

Binnen 4 weken krijgt u een besluit op uw verzoek. Deze periode kunnen we verlengen met 2 weken. U krijgt uitleg waarom we de periode verlengen. Dit hoort u voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Het uitgangspunt van de Woo is dat informatie openbaar wordt gemaakt. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Dit heeft onder meer  te maken met:

  • De privacy van personen.
  • Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.
  • Belangen van derden.
  • De staatsveiligheid.

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een verzoek om overheidsinformatie op te vragen heet nu een Woo-verzoek in plaats van een Wob-verzoek.