Woo-verzoek

U heeft recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Wij kunnen alleen informatie openbaren waar wij zelf over beschikken. Iedereen mag dit verzoek indienen.

Wij hebben al een aantal Woo-verzoeken behandeld. In bijna alle gevallen heeft dit geleid tot een besluit om informatie openbaar te maken. Iedereen kan toegang krijgen tot deze informatie. Onder het kopje 'Welke Woo-verzoeken zijn afgehandeld?' leest u welke besluiten wij hebben genomen. Via info@bunnik.nl kunt u deze informatie opvragen. Vermeld daarbij wel het zaaknummer.

Een Woo-verzoek indienen, is niet altijd nodig. Veel informatie maken wij al openbaar. Zoek dus eerst op de gemeentewebsite, de website van de gemeenteraad of de website van de overheid of u de informatie die u nodig heeft, ergens kunt terugvinden.

Als u toch een Woo-verzoek wil indienen, kan dat via e-mail of per post. Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • Het onderwerp ‘Woo-verzoek’.
  • Waar uw verzoek over gaat.
  • Welke documenten u wilt opvragen.
  • Om welke periode het gaat.
  • Uw contactgegevens.
  • Datum en handtekening als u het verzoek per brief opstuurt.

Stuur een e-mail naar info@bunnik.nl of doe uw verzoek per post:

Gemeente Bunnik
Woo-coördinator
Postbus 5
3980 CA Bunnik

Binnen 4 weken krijgt u een besluit op uw verzoek. Deze periode kunnen we verlengen met 2 weken. U krijgt uitleg waarom we de periode verlengen. Dit hoort u voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Het uitgangspunt van de Woo is dat informatie openbaar wordt gemaakt. Maar sommige informatie mogen wij niet met u delen, bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Woo-verzoek.

U heeft verschillende mogelijkheden als er informatie over u wordt opgevraagd. In deze flyer (pdf, 103 KB) staat daar meer informatie over en leest u bijvoorbeeld over Woo-verzoeken in het algemeen, uitzonderingen op het openbaar maken van informatie en de doorlooptijd van een Woo-verzoek.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit op een Woo-verzoek. Op de pagina Bezwaar maken leest u daar meer over.

Wij hebben al een aantal Woo-verzoeken behandeld. In bijna alle gevallen heeft dit geleid tot een besluit om informatie openbaar te maken. In dit overzicht (pdf, 120 KB) leest u welke Woo-verzoeken zijn behandeld. Het overzicht is bijgewerkt van 28 maart 2023 tot en met 16 juli 2024. Iedereen kan toegang krijgen tot deze informatie. Dit doet u door de informatie op te vragen via info@bunnik.nl. Vermeld daarbij wel het dossiernummer.