Gemeente Bunnik neemt besluit over opvang vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft een voorlopig besluit genomen over een kleinschalige opvang van vluchtelingen in de gemeente Bunnik. Het college is met het COA tot overeenstemming gekomen over de opvang van 90 vluchtelingen.

Deze beslissing volgt op een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden, rekening houdend met de omvang van de gemeente Bunnik. Het voorlopige collegebesluit wordt begin volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De kleinschalige opvang komt aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik. Daar verblijven nu Oekraïense vluchtelingen en zij kunnen blijven. Volgens de huidige planning kan de opvang van vluchtelingen eind 2024 starten. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente Bunnik en het COA willen inwoners, organisaties en bedrijven informeren over deze opvanglocatie. Op woensdag 13 december is er van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Naast plenaire sessies met de wethouder, medewerkers van het COA en van de gemeente, kunnen de bezoekers ook in gesprek met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik.