Geef ook uw mening over de toekomst van de kerkgebouwen

De gemeente Bunnik is bezig met het opstellen van een kerkenvisie. Een onderzoek naar een duurzaam toekomstperspectief en de maatschappelijke betekenis van het religieus erfgoed in Bunnik, Odijk en Werkhoven. We streven naar een breed gedragen toekomstbeeld en daarom is er een korte vragenlijst opgesteld. Vult u ook de vragenlijst in?

Onderzoek

Onder het religieus erfgoed in Bunnik, Odijk en Werkhoven vallen de zes kerken en voormalige klooster Samaya. Het onderzoek gebeurt in gesprek met de kerkgemeenschappen en eigenaren én hierbij is ook de mening van inwoners belangrijk. 

Welke betekenis heeft het kerkgebouw voor de gemeenschap? Hoe belangrijk zijn ze voor de identiteit van het dorp? Welke waarden wegen het zwaarst voor inwoners? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de kerkgebouwen? Kunnen de gebouwen duurzaam worden gebruikt met een (deels) maatschappelijke invulling? En wat zou de rol in de toekomst kunnen zijn?

Vragenlijst

We streven naar een breed gedragen toekomstbeeld en daarom is er een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en is anoniem. Invullen kan tot en met maandag 8 april 2024.

Ga naar vragenlijst