Bijeenkomsten opvang vluchtelingen

Op maandag 11 december en woensdag 13 december organiseerde de gemeente Bunnik informatiebijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen in twee panden aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik. Op maandag voor ondernemers rondom de locatie en op woensdag voor inwoners van de gemeente Bunnik. De bijeenkomsten hadden als doel te informeren over het voorlopige collegebesluit over de opvang van 90 vluchtelingen.

Ondernemers

De opkomst was aan de lage kant. Er was een gemoedelijke sfeer waar ondernemers vragen stelden en ook zorgen uitten. Veel vragen gingen over de keuze voor deze locatie, besluitvorming, mogelijke criminaliteit, parkeren, vergunningen en procedures. En over de herontwikkeling van het hele gebied (Stationsomgeving).

Bewoners

De bewonersbijeenkomst was verdeeld over een middag- en avonddeel. Het waren twee rustige bijeenkomsten waar wethouder Julie d’Hondt een toelichting gaf over het voornemen om een kleinschalige vluchtelingenopvang te realiseren. Medewerkers van het COA vertelden over het reilen en zeilen op een opvanglocatie. Er werden vragen gesteld over de planning en besluitvorming, het integratieproces, de veiligheid en de betrokkenheid van scholen. Een aantal aanwezigen vond het goed dat ook Bunnik nu een bijdrage gaat leveren aan de opvang. De gemeente en het COA benadrukten de noodzakelijke samenwerking met inwoners en relevante instanties van Bunnik.

Vervolg en meer informatie

De gemeenteraad beslist begin 2024 over het voorlopige collegebesluit. Een verslag van beide bijeenkomsten, vragen & antwoorden en meer informatie vindt u op onze pagina Opvang vluchtelingen.