Klacht indienen

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over het handelen of gedrag van een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. 

Voordat u dat doet:

  • Bel eerst de gemeente en praat met de medewerker over uw klacht
  • In de meeste gevallen is het probleem door zo’n gesprek opgelost
  • Komt u er samen niet uit? Dien dan een klacht in
Klacht indienen

Let op: het formulier is dus niet bedoeld voor klachten over de openbare ruimte. Hier kunt u een melding van maken.

  • U heeft eerst contact opgenomen met de gemeente maar bent toch niet tevreden over het gesprek
  • Dien dan de klacht in
  • Maximaal 6 weken na het indienen van uw klacht sturen wij u een antwoord
  • De termijn kan met 4 weken worden verlengd
  • U ontvangt een brief hier over