Maaibeleid

Vanaf 2023 maait gemeente Bunnik een aantal bermen en grasvelden anders dan eerst. Dit doen we om meer soorten planten en dieren leefgebied te geven. We doen dat door een of twee keer per jaar te maaien en het maaisel weg te halen. Het maaien gebeurt op het moment dat belangrijke plantensoorten uitgebloeid zijn.

Waarom doen we dit?

Het is belangrijk dat de natuur meer kansen krijgt. We zijn gewend aan kort en strak gemaaide gazons en bermen. Alleen komen in gazons heel weinig plantensoorten voor en daardoor ook weinig diersoorten, zoals insecten.

Het is daarom goed voor de biodiversiteit om meer plantensoorten een leefplek te geven. Dit heeft vele voordelen, waaronder voor de klimaatverandering. We zien in Nederland steeds vaker hete en droge zomers afgewisseld door grote regenbuien. In bermen met langer gras en kruiden droogt de grond minder snel uit en wordt het regenwater beter opgevangen.

Wat merkt u ervan?

Het eerste wat u zult zien, is dat het groen in de bermen hoger groeit. De kruidenrijkdom is van plek tot plek anders. Op de ene plek komen al snel bloemen en wilde kruiden. Op de andere plek duurt het wat langer en zijn de eerste jaren vooral grassen te zien. De bermen hebben een aantal jaren de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Plaagsoorten zoals braam, Japanse duizendknoop en de berenklauw worden gewoon bestreden.

Waar maaien we anders?

Speelplekken en recreatieweides met bankjes en picknicktafels blijven op dezelfde manier gemaaid worden. Langs wegen, paden en op zichthoeken van kruisingen wordt minimaal de eerste meter als gazon gemaaid. Smalle bermen worden in geheel als gazon gemaaid. Het betekent dat in de kernen verreweg de meeste grasvelden en bermen gewoon gazon blijven. Vooral de brede bermen in het buitengebied en langs de Kromme Rijn gaan we anders maaien.

Met het aanpassen van het maaibeleid wordt vooruitgelopen op de uitwerking van de Groene Koers. De Groene Koers wordt in 2023 vastgesteld door de raad.