Kappen onveilige bomen

In augustus 2023 is een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat een aantal bomen in onze gemeente moeten worden gekapt. Dit komt doordat de bomen onveilig zijn of zijn aangetast door ziekte of schimmel. Deze bomen worden gekapt, zodat ze geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Alle bomen worden op termijn herplant. 

Bomen met een kapvergunning

Voor een aantal bomen is een kapvergunning aangevraagd. Om welke bomen dit gaat, ziet u in het overzicht hieronder. Ook staat daar informatie over de boomsoort, de straat waar de boom staat, het besluit en de herplanting.

Boomsoort Straat Besluit Herplant Vergunning
Eik Baan van Fectio Einde levensduur Ja Aangevraagd
Haagbeuk Gildenring Einde levensduur Nee Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Grunoplantsoen Einde levensduur Ja Aangevraagd
Sierkers Grunoplantsoen Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Grunoplantsoen Einde levensduur Ja Aangevraagd
Sierappel Koningin Wilhelminastraat Einde levensduur Nee Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Koperslagershoek Einde levensduur Ja Aangevraagd
Lijsterbes Prins Hendrikstraat Einde levensduur Nee Aangevraagd
Lijsterbes Secr. de Jonglaan Zwammen Nee Aangevraagd
Lijsterbes Secr. de Jonglaan Zwammen Nee Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Es Tolhuislaan Sportpark Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Tolhuislaan Sportpark Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Tolhuislaan Sportpark Boom is ziek Ja Aangevraagd
Berk Tolhuislaan Sportpark Einde levensduur Ja Aangevraagd
Berk Tolhuislaan Einde levensduur Ja Aangevraagd
Es Van Beeck Calkoenlaan Boom is ziek Nee Aangevraagd
Japanse Notenboom Boslaan Boom is dood Ja Verleend
Japanse Notenboom Boslaan Boom is dood Ja Verleend
Amberboom Camminghalaan Boom is dood Ja Verleend
Amberboom Camminghalaan Boom is dood Ja Verleend
Sierkers Ds. van der Kraanplantsoen Einde levensduur Ja Verleend
Sierappel Marskramersbaan Einde levensduur Ja Verleend
Sierappel Rietdekkershoek Einde levensduur Ja Verleend
Lijsterbes Van Riemsdijkgaarde Boom is dood Ja Verleend
Kastanje J.F. Kennedylaan Einde levensduur Ja Bezwaarprocedure

Boomsoort Straat Besluit Herplant Vergunning
Haagbeuk Fluitekruid Einde levensduur Nee Aangevraagd
Haagbeuk Fluitekruid Einde levensduur Nee Aangevraagd
Esdoorn Jochem Janszplantsoen Boom is dood Ja Aangevraagd
Esdoorn Professor de Vrijerlaan Einde levensduur Ja Aangevraagd
Esdoorn Professor de Vrijerlaan Einde levensduur Ja Aangevraagd
Es Rijnpad Boom is ziek Nee Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Schoudermantel Einde levensduur Ja Aangevraagd
Kers- of Pruimenboom Schoudermantel Einde levensduur Ja Aangevraagd
Lindeboom Abdijgaarde Boom is dood Ja Verleend
Appelboom Barbeellaan Boom is dood Ja Verleend
Appelboom Barbeellaan Boom is dood Ja Verleend
Kers- of Pruimenboom Barbeellaan Boom is dood Ja Verleend
Els Barbeellaan Boom is dood Ja Verleend
Es Singel Boom is ziek Nee Verleend
Es Singel Boom is ziek Nee Verleend
Eik Werdorperwaard Boom is dood Ja Verleend
Lindeboom Singelpark Flexwoningen Ja Bezwaarprocedure

Boomsoort Straat Besluit Herplant Vergunning
Els Beverweertseweg Einde levensduur Nee Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Piet Keyzerbaan Boom is ziek Ja Aangevraagd
Els Ruygrokplaats Einde levensduur Ja Aangevraagd
Krentenboompje Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Krentenboompje Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Beverboom Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Krentenboompje Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Krentenboompje Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Krentenboompje Prins Mauritslaan Einde levensduur Nee Verleend
Kastanje Herenstraat Boom is ziek Nee Bezwaarprocedure

Boomsoort Straat Besluit Herplant Vergunning
Eik Marsdijk Boom is dood Ja Aangevraagd
Es Tureluurweg Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Tureluurweg Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Tureluurweg Boom is ziek Ja Aangevraagd
Es Tureluurweg Boom is ziek Ja Aangevraagd
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Lijsterbes Tureluurweg Jonge boom is niet aangeslagen Ja Verleend
Populier Marsdijk Boom is dood Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure
Es Parallelweg Aanleg zonnevelden Ja Bezwaarprocedure