Veelgestelde vragen over bomen

De groenafdeling van de gemeente Bunnik krijgt veel vragen over bomen. Hieronder kunt u een aantal van de veelgestelde vragen, met antwoord, terugvinden.

Een boom heeft ondergronds, net als bovengronds, ruimte nodig om te kunnen groeien. Zogenoemde wortelopdruk is vaak een gevolg van onvoldoende groeiruimte in de ondergrond. De wortels groeien naar plekken waar ze water en voedingsstoffen kunnen krijgen. Kunnen de wortels dit niet verder naar beneden vinden, dan groeien deze naar de zijkant en drukken hierbij alles aan de kant dat in de weg zit. Om de wortelopdruk op te lossen, wordt de bestrating opgehoogd om zo zoveel mogelijk overlast weg te nemen. Worden de stoeptegels in uw straat omhoog gedrukt door de bomen? Maak dan een melding via het formulier.

De klimaatwinst van zonnepanelen wegen niet op tegen het behoud van een boom. Bomen gaan namelijk langer mee en dragen op veel verschillende vlakken bij aan een positieve leefomgeving. Bomen geven namelijk niet alleen zuurstof en een verkoelend effect op de weide omgeving maar dragen ook bij aan de biodiversiteit. Hierom snoeien/kappen wij bomen niet voor zonnepanelen.

Van snoeien wordt een boom tijdelijk iets kleiner maar door snoei gaan bomen alleen maar harder groeien. Hierom snoeien we alleen jonge bomen, om schade te beperken of voor de gezondheid van de boom. Ziet u een omgevallen of zieke boom? Dan kunt u een melding maken via het formulier.

We vervangen alleen bomen als ze onveilig zijn of bij grote infrastructurele werkzaamheden. Wilt u een onveilige boom melden? Dat kan via het formulier.

Het boombeheer in de gemeente Bunnik wordt gestuurd op veiligheid. De meeste bomen worden eens in de drie jaar gecontroleerd bij de boomveiligheidscontrole. Mocht er aanleiding zijn om de bomen vaker te controleren, dan wordt de controlefrequentie verhoogd naar jaarlijks. De boomveiligheidscontrole is leidend in het bepalen of een boom onveilig wordt verklaard en eventueel gesnoeid of gekapt moet worden. Als blijkt dat een boom onveilig is, dan wordt deze vervangen. U kunt via het formulier een melding maken van een onveilige boom.

Bij het kappen van bomen is altijd een herplantplicht. Deze herplantplicht schrijft voor dat op we dat liefst op dezelfde locatie doen, in het volgende plantseizoen (vanaf 1 november – 1 maart) een boom teruggeplant moet worden. De gemeente kan hiervan afwijken.  Een boom heeft zowel boven de grond als in de grond veel ruimte nodig. Is deze ondergrondse ruimte er niet dan wordt er gekeken naar ander mogelijke werkzaamheden in de straat. Stel; een boom is onveilig verklaard in 2019. Deze is in najaar 2019 gekapt. De herplantplicht schrijft dan voor dat van 1 november 2019 – 1 maart 2020.Maar de riolering moet in zomer 2021 vervangen worden dit betekend grote werkzaamheden. In dit soort gevallen wordt er uitstel van de directe herplant aangevraagd tot na de grote werkzaamheden. Dit is echter een uitzonderingssituatie. In bijna alle gevallen wordt bij het kappen van bomen op dezelfde locatie een boom herplant. In de straat komt een boom terug. Als het kan op dezelfde plek.

De gemeente staat altijd open voor locaties en suggesties. Houd er wel rekening mee dat een boom niet allen bovengronds, maar ook ondergronds ruimte nodig heeft. Helaas is er hierdoor niet in iedere straat ruimte voor extra bomen. U kunt via de mail uw suggesties voor locaties doorgeven. 

Alle bomen worden eens in de drie jaar gecontroleerd op veiligheid.