Vraag 8

Vindt het evenement plaats op een rijbaan, fietspad, voetpad of parkeerplaats en is het een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten?

LET OP: Er moet ten minste een vrije doorgang van 1,5 meter zijn op voetpaden en van 3 meter op een rijbaan voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bij een smallere doorgang is er sprake van een belemmering.

Ja Nee