Evenementenvergunning

  • Als u een evenement organiseert, moet u een evenementenvergunning aanvragen
  • Organiseert u een klein evenement? Check dan of een melding voldoende is
  • Plaatst u een tent voor een besloten activiteit, dan is het genoeg dat u een melding plaatsen tent doet
Evenementenvergunning aanvragen

Wij onderscheiden A-, B- en C- evenementen. Dit hangt af van de risico's op het gebied van openbare orde en veiligheid, geluidsoverlast en eventuele gevolgen voor het verkeer.

  • A-evenement: laag risico-evenement met een beperkte impact op de directe woonomgeving en het verkeer
  • B-evenement: gemiddeld risico-evenement met een grote impact op de directe woon- en leefomgeving en/of gevolgen voor het verkeer
  • C-evenement: hoog risico-evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat van de omgeving en/of sprake is van regionale gevolgen voor het verkeer

Categorie 0 A B C
Type evenement Zeer laag risico Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico
Voorzieningen en maatregelen Niet nodig Weinig tot niet nodig Wel nodig Wel nodig
Termijn indiening 3 weken 10 weken 12 weken 16 weken
Kosten Melding gratis € 150,00 € 300,00 € 3258,90

Bij elke aanvraag voor een vergunning stuurt u ook een plattegrond op schaal mee.

Bij meer dan 500 bezoekers moet u ook meesturen:

  • Draaiboek
  • Medisch plan (alleen nodig bij een C-evenement)
  • Veiligheidsplan
  • Verkeersplan

Evenement op landgoed Amelisweerd/Rhijnauwen

U moet ook een verkeersplan indienen.

Als u tijdens een evenement alcohol gaat schenken dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Zie alcohol schenken.