Vraag 2

Vindt het evenement plaats op zon- of feestdagen vóór 13 uur?

Ja Nee