Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningsaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

In gesprek met de omgeving

Door vooraf in gesprek te gaan met de omgeving kunnen bezwaren in kaart worden gebracht of zelfs worden weggenomen, en kunnen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit naar voren komen. Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Op deze manier blijven we prettig met elkaar samenleven. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen betere besluiten nemen.

Het is altijd goed en netjes om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningsaanvraag hier ook op beoordeeld. Om welke gevallen het gaat, staat in het participatiebeleid ruimtelijke ontwikkelingen dat vanaf januari 2024 hier online te vinden is.

Participatiebeleid

Het participatiebeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen helpt u om participatie vorm te geven en de omgeving bij uw plan te betrekken.

Handreiking participatie
Heeft u een plan of idee? Vanaf januari 2024 vindt u op onze website een handreiking participatie die u helpt om met participatie aan de slag te gaan. Bij het Informatiepunt Leefomgeving vindt u ook handige tips, trucs en tools, zoals handreikingen en werkvormen, voor participatie.