De toekomst van Bunnik

In het collegeprogramma 'Groeien, vergroenen en verbinden' staan de plannen waar het college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, de komende periode aan wil werken. 

 • Het collegeprogramma 2022–2026 is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord P21/D66 en het raadsbrede raadsprogramma.
 • De Uitvoeringsstrategie is een uitwerking van de Strategische Agenda.

Pijlers strategische agenda

In 2016 ontwikkelde de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de Strategische Agenda: Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. In deze agenda hebben we de toekomstvisie voor de komende 10 jaar vastgelegd. De beleidskeuzes die we maken worden altijd op deze visie afgestemd. De pijlers die in de Strategische Agenda centraal staan zijn:

 • Gelukkig Bunnik
 • Gezond Bunnik
 • Dynamisch Bunnik
 • Behendig Bunnik

Meer lezen

Op 31 mei 2016 nam de gemeenteraad de Strategische Agenda aan en gaf de opdracht om deze uit te werken in de ‘Uitvoeringsstrategie'. 

In deze uitvoeringsstrategie hebben we voor de komende jaren de belangrijkste opgaven geformuleerd voor Bunnik. Deze leiden naar doelen. Doelen die ons de komende jaren gaan helpen bij het sturen op, en het behalen van resultaten. 

De opgaven zijn:

 • Versterken recreatieve kracht
 • Knooppuntontwikkeling
 • Bouwen in de dorpen
 • Kwaliteit dorpscentra en voorzieningen
 • Focus op sociale kracht

Meer lezen