Collegeprogramma 2022-2026

In het collegeprogramma staan de plannen waar het college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, de komende periode aan wil werken. U leest daarin stap voor stap wat de gemeente de komende jaren van plan is. Het gaat om de periode 2022 tot en met 2026. Ook leest u hoe gemeente Bunnik die plannen aanpakt en wat het concreet betekent voor u en alle inwoners van Werkhoven, Bunnik en Odijk. 

Het college zet zich deze bestuursperiode in voor ‘Groeien, vergroenen en verbinden’. Het collegeprogramma 2022–2026 heeft deze titel gekregen en is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord P21/D66 en het raadsbrede raadsprogramma.

Bekijk collegeprogramma (pdf, 4 MB)