Groeien, vergroenen en verbinden: Collegeprogramma 2022–2026

Het college van burgemeester wethouders van de gemeente Bunnik zet zich deze bestuursperiode in voor ‘Groeien, vergroenen en verbinden’. Het collegeprogramma 2022–2026 heeft deze titel gekregen en is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord P21/D66 en het raadsbrede raadsprogramma. In het collegeprogramma staan de plannen waar het college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, de komende periode aan wil werken.