Vergaderingen en agenda

De gemeenteraad vergadert altijd op donderdag. Op de vergaderkalender is te zien wanneer er vergaderingen zijn en welke onderwerpen er behandeld worden. Er zijn verschillende soorten vergaderingen. In de agenda kunt u zien wanneer welke vergadering is. Ook kunt u de documenten bekijken die horen bij de onderwerpen die op de agenda staan. Uiterlijk twee weken voor de vergadering worden de documenten gepubliceerd.

Bekijk agenda en documenten

Meekijken of erbij zijn

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn meestal openbaar. Behalve als er sprake is van geheimhouding. Tijdens de raadsvergadering bent u welkom in de raadszaal van het gemeentehuis (Singelpark 1, Odijk). Liever online meekijken en -luisteren? Dan kunt u in de agenda van de betreffende vergadering onder Toelichting de juiste link vinden.