Gemeentelijke belastingen

Elk jaar rond februari ontvangt u gemeentelijke belastingaanslag. Deze aanslag krijgt u van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). BghU voert in opdracht van gemeente Bunnik de belastingzaken uit. Uw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel en welke gemeentelijke belasting u betaalt.

Welke belastingen betaalt u?

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Toeristenbelasting

Op de website van BghU kunt u de belastingtarieven inzien.

WOZ-waarde

Naast de gemeentelijke belastingen staat de WOZ-waarde (waarde van uw woning, bedrijfspand of grond) op het aanslagbiljet. Deze waarde is belangrijk voor onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB). Elk jaar bepaalt de gemeente uw WOZ-waarde. U kunt uw taxatieverslag en de WOZ-waarde bekijken op de website van BghU. Let op: U heeft hier DigiD voor nodig.

Kwijtschelding of bezwaar

Heeft u een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke en financiĆ«le omstandigheden. Op de website van BghU leest u meer over de voorwaarden en het aanvragen van een kwijtschelding.

Bent u het niet eens met uw lokale belastingen of WOZ waarde? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaar indienen. Uw bezwaar dient u in bij de BghU.

Kwijtschelding aanvragen Bezwaar maken