Natuurvriendelijk isoleren

Woensdag 13 september 2023

Wie woont er in jouw huis? In gebouwen in onze gemeente wonen niet alleen mensen en huisdieren, maar bijvoorbeeld ook mussen en vleermuizen. In het kader van de Wet natuurbescherming hebben we op het gemeentehuis alvast een vleermuiskast laten hangen. Zo compenseren we nu al voor de kraamverblijfplaatsen van vleermuizen die mogelijk verdwijnen bij het isoleren van woningen in de gehele gemeente. Gelukkig vliegen de vleermuizen nog steeds vrolijk rond. Dat is erg belangrijk! Zo behouden we onze biodiversiteit door lokale oplossingen. Natuurvriendelijk isoleren is er daar een van.  

Als we gaan isoleren, is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de verstoringen die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken in de natuurlijke leefomgeving van dieren. Vogels, insecten en andere dieren kunnen daardoor namelijk flink worden beïnvloed. Daarom streven we naar oplossingen die rekening houden met bijvoorbeeld de broedseizoenen en kraamverblijven van beschermde diersoorten.

Gemeente Bunnik zet zich daarom in om de overstap te maken naar volledig natuurvriendelijk isoleren. Van aannemers wordt nu echt verwacht dat ze natuurvriendelijk isoleren. Naast de vleermuizenkast die we sinds kort op het gemeentehuis hebben geplaatst, hangen er ook meer in de gemeente. Verder voert de gemeente Bunnik een groot onderzoek uit naar waar de kraamkolonies zich nu bevinden, want dit zijn heel belangrijke locaties om te beschermen.  

Het is belangrijk om de balans te vinden tussen de opgave van de energietransitie en het behoud van de natuur. We willen onze leefomgeving immers groen én levendig houden. Natuurvriendelijk isoleren is een stap in de goede richting - een stap naar een gemeente die niet alleen floreert in menselijk comfort en een laag energiegebruik, maar ook bloeit in harmonie voor zowel mens en dier.