De ruimte ordenen

Woensdag 14 februari 2024

Het leven in onze gemeente is fantastisch. Dat komt wat mij betreft ook door de balans tussen natuur, woonruimte, voorzieningen en bedrijvigheid. Als gemeente sturen we op een goede balans. We proberen te vermijden dat functies die elkaar bijten te dicht bij elkaar worden geplaatst: een school en een tankstation willen we liever niet naast elkaar. Door een goede balans werken we sinds de invoering van de Omgevingswet met een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Een goed omgevingsplan vertelt u als inwoner wat er op een bepaalde plek in onze gemeente wel of niet gebouwd mag worden, hoe een perceel of gebouw gebruikt mag worden en aan welke eisen het moet voldoen.

Dat is wederzijds. U weet wat uw buurman wel en niet mag doen. En uw buurman mag erop vertrouwen dat, als hij zich aan de regels uit het omgevingsplan en andere wet- en regelgeving houdt, een vergunning wordt verleend. Dat is de reden dat we altijd goed kijken naar een omgevingsplan. Het omgevingsplan bepaalt uw rechten en die van grondeigenaren, bedrijven en bewoners in uw omgeving. De gemeenteraad bepaalt welke bestemming een plek krijgt, met bijbehorende regels. Daarmee heeft u dus (via de gemeenteraad) invloed op hoe we de ruimte in onze gemeente ordenen. 

Ook kunt u altijd een zienswijze indienen als we een omgevingsplan willen wijzigen. We nemen iedere zienswijze serieus. Het gebeurt regelmatig dat we een omgevingsplan verbeteren naar aanleiding van een zienswijze. U weet immers het beste hoe het is om in uw straat te wonen. Uw input is nuttig en waardevol! Gelukkig maken veel inwoners gebruik van de inspraakmogelijkheden. 

Een hoop techniek, die ruimtelijke procedures. De meeste inwoners hebben er zelden mee te maken, want zo vaak zijn er geen grote veranderingen in uw directe omgeving. Daarom hebben we op onze website veel informatie bij elkaar gezet. Om u te helpen bij de stappen die doorlopen worden bij het aanpassen van een omgevingsplan, hoe u een vergunning kunt aanvragen, wat u kunt doen als u wil verbouwen en hoe het werkt als uw buren gaan verbouwen. 

Een tip: u kunt zich ook aanmelden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Dan ontvangt u automatisch een e-mail als er iets staat te gebeuren in uw buurt. Wel zo handig!