Bunnik aan Zet Fonds

U heeft een goed idee of plan om uw straat, buurt of wijk te verbeteren of te verduurzamen. De gemeente kan u daarbij op weg helpen. U kunt een financiële bijdrage uit het Bunnik aan Zet-fonds aanvragen.

Gemeente Bunnik wil zo haar inwoners stimuleren om mee te denken en vooral initiatieven in te dienen die mensen bij elkaar brengt. Maar ook ideeën en plannen die helpen om het contact en de betrokkenheid tussen inwoners te versterken. Of om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten.

Uw idee of plan indienen

  • Met uw idee of plan brengt u mensen samen of organiseert u activiteiten voor  jongeren of ontmoetingen voor ouderen. Of maakt u samen met andere inwoners uw buurt extra groen
  • Voldoende mensen ondersteunen uw idee of plan
  • Uw idee of plan is niet in strijd met de wet en geeft geen overlast voor andere inwoners. Het is ook niet in strijd met hun belangen
  • Uw project kan na de eenmalige subsidie uit het Bunnik aan Zet-fonds verder 

  • Vul het aanvraagformulier in
  • U kunt het hele jaar door een aanvraag voor subsidie indienen. Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst
  • Een adviescommissie, die is samengesteld uit inwoners, bekijkt uw aanvraag
  • De adviescommissie kan in een gesprek met u meedenken, vragen stellen en bekijken of er ook niet-financiële middelen zijn waar uw idee of plan (beter) mee geholpen is
  • De adviescommissie heeft ook contact met de gemeente. Bijvoorbeeld om te bekijken of een idee of plan niet in strijd is met de wet
  • De adviescommissie adviseert de gemeente of het idee of plan in aanmerking komt voor subsidie. De gemeente neemt dit advies over het algemeen over

 

Per idee of plan kunt u maximaal € 5000 subsidie aanvragen.