Bunnik aan Zet Fonds

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? De gemeente Bunnik vindt het belangrijk dat inwoners meedenken en initiatieven indienen die inwoners bij elkaar brengen. Daarom is er het Bunnik Aan Zet Fonds. Met dit fonds kunt u een financiële bijdrage (startsubsidie) ontvangen om uw idee op te starten. U kunt een aanvraag indienen als:

  • Uw idee of plan mensen samenbrengt. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit voor jongeren of een ontmoeting voor ouderen. Ook voor plannen waarbij u samen met andere inwoners uw buurt extra groen of duurzaam maakt, kunt u mogelijk een aanvraag indienen.
  • Voldoende mensen uw idee ondersteunen.
  • Uw idee niet in strijd is met de wet en belangen van andere inwoners. Daarnaast zorgt het idee niet voor overlast in de omgeving.
  • Uw idee na de financiële bijdrage (startsubsidie) uit het Bunnik Aan Zet Fonds blijft voortbestaan.

Aanvragen

U kunt het hele jaar door een aanvraag voor subsidie indienen. Per idee kunt u maximaal € 5000,- subsidie aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een adviescommissie, die is samengesteld uit inwoners, bekijkt uw aanvraag.

Dien uw aanvraag in

Wanneer u een aanvraag indient, komt deze terecht bij de adviescommissie. Deze commissie is samengesteld uit inwoners en bekijkt de aanvragen die zijn ingediend. De belangrijkste taken van de adviescommissie:

  • De adviescommissie kan in een gesprek met u meedenken, vragen stellen en bekijken of er ook niet-financiële middelen zijn waar uw idee (beter) mee geholpen is.
  • De adviescommissie heeft contact met de gemeente. Bijvoorbeeld om te bekijken of een idee of plan niet in strijd is met de wet.
  • De adviescommissie adviseert de gemeente of het idee of plan in aanmerking komt voor subsidie. De gemeente neemt dit advies over het algemeen over.

Afgelopen jaren hebben inwoners het Bunnik Aan Zet Fonds voor verschillende initiatieven al weten te vinden. Een aantal initiatieven: