Declaratiefonds Participatie

Heeft u een laag inkomen (max.110% van de bijstandsnorm)? U kunt dan een bijdrage aanvragen voor een sociaal-culturele, recreatieve of sportieve activiteit. Bijvoorbeeld voor een abonnement op een sportclub, muziekles of een internet abonnement. Voor internet is de maximale vergoeding € 30,00 per maand. U kunt maximaal voor € 155 per jaar per gezinslid /persoon aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van deze bijdrage zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U en uw gezinsleden wonen in de gemeente Bunnik;
  • Het totale inkomen van u, en van de mensen waarmee u samenwoont (partner/gezin/ouders) is niet meer dan 110% van de bijstandsnorm.

Bijdrage Declaratiefonds Participatie aanvragen

U vraagt de bijdrage van het Declaratiefonds Participatie aan voor uzelf en eventueel voor uw partner en/of uw kinderen van 4 t/m 17 jaar.
Klik op de knop om het fonds aan te vragen.

Extra bijdrage aanvragen

Een vervolg aanvraag

Heeft u nog niet het gehele bedrag voor 2023 gedeclareerd en wilt u in de loop van het jaar nog een aanvraag doen? Dat kan. U vult het aanvraagformulier opnieuw volledig in en ondertekent het formulier. Deze vervolg aanvraag moet voor 29 februari 2024 bij ons binnen zijn. U stuurt samen met het aanvraagformulier de volgende bewijsstukken mee:

  • Alle originele facturen en betaalbewijzen van het bedrag dat u wilt declareren.

U aanvraag wordt door de backoffice Sociaal Domein in behandeling genomen. Wanneer u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Declaratiefonds Participatie ontvangt u altijd een brief met ons besluit. Daarna wordt zo spoedig mogelijk de bijdrage, zoals vermeld in de brief, aan u overgemaakt.

U deelt de inkomens- en vermogensgegevens van het hele huishouden.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging via de mail met een zaaknummer. Hierna gaan wij onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet, het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en of wij alle gevraagde gegevens hebben ontvangen. Voldoet u aan alle voorwaarden en is uw aanvraag compleet dan kunnen wij hem in behandeling nemen. Hiervoor hebben wij 6 weken de tijd. Na afhandeling krijgt u via de mail een beschikking toegestuurd en maken wij het geld over op uw rekening.

Meer informatie over de bijstandsnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.