Bijdrage voor sport, cultuur en activiteiten (declaratiefonds)

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor een sociaal-culturele, recreatieve of sportieve activiteit. Bijvoorbeeld voor een abonnement op een sportclub, muziekles of een internet abonnement. Voor internet is de maximale vergoeding € 30,00 per maand. U kunt maximaal voor € 155 per jaar per gezinslid /persoon aanvragen.

De voorwaarden voor het aanvragen van deze bijdrage zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder en bent geen student;
  • U en uw gezinsleden wonen in de gemeente Bunnik;
  • Het totale inkomen van u, en van de mensen waarmee u samenwoont (partner/gezin/ouders) is in 2024 niet meer dan 130% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

U vraagt de bijdrage van het Declaratiefonds Participatie aan voor uzelf en eventueel voor uw partner en/of uw kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Bijdrage aanvragen

Vervolgaanvraag

Heeft u nog niet het gehele bedrag voor 2024 gedeclareerd en wilt u in de loop van het jaar nog een aanvraag doen? Dat kan. U vult het aanvraagformulier opnieuw volledig in en ondertekent het formulier. Deze vervolgaanvraag moet voor 28 februari 2025 bij ons binnen zijn.

U stuurt samen met het aanvraagformulier de volgende bewijsstukken mee:

  • Alle originele facturen en betaalbewijzen van het bedrag dat u wilt declareren.

Uw aanvraag wordt door de backoffice Sociaal Domein in behandeling genomen. Wanneer u een aanvraag heeft gedaan voor een bijdrage uit het Declaratiefonds Participatie ontvangt u altijd een brief met ons besluit. Als u in aanmerking komt voor een bijdrage wordt het bedrag, zoals vermeld in de brief, binnen 4 weken aan u overgemaakt.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging via de mail. Hierna gaan wij onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet, het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en of wij alle gevraagde gegevens van u hebben ontvangen. Als uw aanvraag compleet is, dan kunnen wij hem in behandeling nemen. Hiervoor hebben wij 8 weken de tijd. Na de afhandeling ontvangt u een brief met ons besluit. Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u binnen 4 weken de bijdrage uit het declaratiefonds op uw rekening.

Meer informatie over de bijstandsnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.