Mantelzorg

Soms heeft u als mantelzorger hulp nodig of u heeft vragen. Een mantelzorger zorg lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte partner, ouder of kind. Voor hulp en advies bij mantelzorg neemt u contact op met het Centrum voor Elkaar.

Registreren als mantelzorger