Jeugdhulp

Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Maakt u zich als ouder of verzorger zorgen over uw kind? Of heeft u vragen over de opvoeding of gezondheid van uw kind, neem dan contact op met het Centrum voor Elkaar.

In de gemeente Bunnik wordt veel zorg en hulp gegeven door vrijwilligers en professionals waar u rechtstreeks contact mee op kunt nemen. Zoals activiteiten voor ouderen, hulp bij vervoer, sociaal raadslieden, casemanagers dementie of een maaltijdservice. Om gebruik te maken van deze algemene voorzieningen heeft u geen indicatie van de gemeente nodig.

Centrum voor Elkaar

Als u er niet uitkomt met familie, vrienden of buren en algemene voorzieningen niet passend zijn, neem dan contact op met het Centrum voor Elkaar van de gemeente. Ook als u zich zorgen maakt om een ander. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) organiseert activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 9-21 jaar in Bunnik, Odijk en Werkhoven.