Dementie

Heeft u het idee dat uw geheugen u vaker in de steek laat? Of ziet u bij iemand in uw omgeving signalen die wijzen op dementie? Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk:

  • QuaRijn: bieden individuele en liefdevolle 24-uurszorg aan dementerende ouderen.
  • Bunnik buurtzorg: verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft.
  • SantéPartners: informatie over vaste begeleiding voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers.
  • Alzheimercafé Bunnik: informatie over dementie en contact met lotgenoten.
  • Netwerken Dementie Zuidoost Utrecht: Informatie over o.a. daginvulling, thuishulp en mantelzorgondersteuning