Centrum voor Elkaar

Centrum voor Elkaar geeft onder andere uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en aan jeugdhulp. Bekijk de video hieronder om te zien wat Centrum voor Elkaar allemaal voor u kan betekenen of lees verder onder de video.

In de gemeente Bunnik wordt veel zorg en hulp gegeven door vrijwilligers en professionals waar u rechtstreeks contact mee op kunt nemen. Zoals activiteiten voor ouderen, hulp bij vervoer, sociaal raadslieden, casemanagers dementie of een maaltijdservice. Om gebruik te maken van deze algemene voorzieningen heeft u geen indicatie van de gemeente nodig.

Als u er niet uitkomt met familie, vrienden of buren en algemene voorzieningen niet passend zijn, neem dan contact op met het Centrum voor Elkaar van de gemeente. Ook als u zich zorgen maakt om een ander. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 

Komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Voor uzelf of voor uw kind(eren)? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Persoonsgebonden budget (Pgb):

  • Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg inkoopt
  • U sluit zelf een overeenkomst af met een zorgverlener
  • U bent zelf in staat de zorgverlener in te huren en aan te sturen
  • U kunt zelf uw declaraties afhandelen met de Sociale verzekeringsbank

Zorg in natura:

  • Als u zorg in natura ontvangt, krijgt u van een zorgorganisatie precies de zorg of hulp die u heeft afgesproken met de gemeente
  • De gemeente betaalt de zorgorganisatie. U hoeft hiervoor zelf niets te regelen