Adviesraad Sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het zorg- en ondersteuningsbeleid. Ook wel het sociaal domein genoemd. De ASD is een onafhankelijk organisatie. Ze adviseert en signaleert en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Bunnik. De ASD houdt zich onder andere bezig met:

  • Jeugdhulp
  • Vervoer
  • Mantelzorg
  • Hulpmiddelen