Doelgroepenverordening

Om ervoor te zorgen dat er bij nieuwbouwprojecten in de gemeente Bunnik genoeg betaalbare woningen voor deze huishoudens worden gerealiseerd én behouden blijven, heeft de gemeente een doelgroepenverordening opgesteld. Dit is van belang bij nieuwbouwontwikkelingen.

Bekijk de verordening

Wat is een doelgroepenverordening?

De ‘Verordening doelgroepen nieuwbouw sociale koopwoningen, sociale huur en middenhuurwoningen gemeente Bunnik’ is een document waarin regels zijn vastgelegd over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. De verordening zorgt ervoor dat woningen ook echt naar woningzoekenden gaan voor wie deze woningen zijn bedoeld. Huishoudens met lage en middeninkomens worden dan niet meer door hoge inkomens ‘verdrongen’ van de woningmarkt.

In de verordening zijn drie belangrijke onderwerpen geregeld:

  • Vastleggen maximale huur- en koopprijzen, waardoor nieuwbouwwoningen betaalbaar zijn en blijven.
  • Vaststellen doelgroepen, zodat de betaalbare woningen ook echt gaan naar de huishoudens die daar behoefte aan hebben.
  • Instandhoudingstermijnen opgenomen, zodat woningen voor langere tijd betaalbaar blijven.