Zwemmen in de Kromme Rijn

In de gemeente Bunnik kunt u op veel plekken veilig en met plezier zwemmen. Dat is fijn, zeker als het warm is. Op andere plekken mag het jammer genoeg niet. Zo mag u niet zwemmen op plekken waar het gevaarlijk kan zijn, omdat er bijvoorbeeld boten varen en/of aanleggen. Het is ook gevaarlijk om onder of dichtbij sluizen, stuwen of bruggen te zwemmen.

Hieronder kunt u antwoorden vinden op veelgestelde vragen over zwemmen in openbaar water en de wetgeving die daarbij hoort.

De gemeente heeft dit informatiebord geplaatst, omdat wij de veiligheid van onze inwoners en recreanten belangrijk vinden. Hiermee willen wij iedereen goed informeren en bewust maken van de regels die gelden, omdat het soms onveilig is om in openbaar water te zwemmen. Daarnaast is het prettig als iedereen rekening met elkaar en omwonenden houdt, zodat iedereen kan genieten van de mogelijkheden die het openbare water biedt.

Ja, zwemmen in de Kromme Rijn is toegestaan. In Nederland mag u in open water zwemmen, tenzij anders is aangegeven. Dichtbij een brug, sluis, stuw of aanmeergelegenheden mag u helaas niet zwemmen (BPR artikel 8.08). Deze plekken zijn ook bij de Kromme Rijn te vinden.

Op andere plekken in of langs de Kromme Rijn zijn genoeg plekken en mogelijkheden om plezier te hebben, zoals zwemmen of suppen. De Kromme Rijn loopt langs de drie kernen van onze gemeente: Bunnik, Odijk en Werkhoven. Verblijven aan de Kromme Rijn is toegestaan en als recreant kunt u dus gewoon genieten van de waterrijke natuur in de gemeente Bunnik. Het blijft natuurlijk raadzaam om jonge mensen te begeleiden en in de gaten te houden wanneer zij in de buurt zijn van open water.

Op de site van de Rijkswaterstaat kunt u meer informatie vinden. Daar staat ook een handig filmpje over zwemmen in rivieren en kanalen. En hoe dit soms gevaarlijk kan zijn. Mensen moeten in en op het water veilig zijn. Daarom is het niet toegestaan om dichtbij een brug, stuw of sluis te zwemmen. Verder is het belangrijk om rekening te houden met mensen die in de buurt wonen van de plek waar u recreëert. Denk aan elkaar en wees elkaar niet tot last.

Dit is soms erg lastig om te zien als water troebel is. Bacteriën in het water zijn bijvoorbeeld niet te zien. Maar blauwalg kunt u wel herkennen aan de groene waas op het water. Dan is zeker dat het niet verstandig is om daar in het water te gaan. Daarnaast kunt u bij troebel water niet zien hoe diep het water is en of er eventueel (scherpe) objecten op de bodem liggen. Houd daar dus rekening mee. Wat u ook kan doen, is kijken op www.zwemwater.nl. In de provincie Utrecht zijn namelijk 27 officiële zwemwateren die schoon en veilig zijn. Daar kunt u op de kaart kijken hoe het zit met waterkwaliteit van deze wateren. Ook vind u er meer informatie en tips over zwemmen in open water.

Rijkswaterstaat heeft een duidelijke poster gemaakt waar het verboden is om te zwemmen en waarom. Als het bijvoorbeeld steeds drukker wordt in het water dichtbij de brug, kan dat een reden zijn om uit voorzorg veiligheidsmaatregelen te treffen. Een object zoals een brug, stuw of sluis in een watergang kan onverwacht stroming veroorzaken. Ook is er risico op letsel en/of schade wanneer iemand van de brug zou springen, voor zichzelf of voor kruisend vaarverkeer.

Volgens de wet mag hier niet worden gezwommen. Er geldt een zwemverbod op basis van het Binnenvaartpolitiereglement, Artikel 8.08, 'Watersport zonder schip'. Dat artikel bepaalt dat: zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden: “op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw."

Kanovaarders mogen een aanlegsteiger gebruiken als zij graag één van de kernen in de gemeente Bunnik willen bezoeken. U kunt de steiger en oever ook gebruiken om te zitten of vissen.

Als er behoefte is aan handhaving, kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld de politie. Zij houden in de gaten of de regels worden nageleefd.