Doorgaande fietsroute Veenendaal en USP

Doorgaande fietsroute

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal en de Universiteit Utrecht werken samen aan een plan voor het verbeteren van een doorgaande fietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park. Deze route loopt in Bunnik via de parallelwegen van de Provincialeweg (kruising Van Zijldreef), Stationsweg en Schoudermantel tot de komgrens. Als bewoner en gebruiker kunt u meedenken over het ontwerp.

Het doel van de nieuwe fietsroute is het bieden van meer ruimte aan fietsers en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Ook wordt de fietsroute veiliger met meer  comfort. Over de hele route komen maatregelen zoals het verbreden van fietspaden, het aanleggen van fietsstraten waar de auto te gast is, het weghalen van overbodige paaltjes, het vloeiender maken van bochten en fietsers krijgen meer voorrang. Hiermee wordt het aantrekkelijker om ook over grotere afstanden de (elektrische) fiets te gebruiken.

Klik hier voor meer informatie en om te reageren op het concept voorlopig ontwerp.