Verhuizing doorgeven

Aangifte verhuizing

Geef uw verhuizing door als u naar de gemeente Bunnik verhuist of als u binnen de gemeente Bunnik verhuist. Geef uw verhuizing online door met DigiD.

Verhuizing doorgeven Toestemming hoofdbewoner (pdf, 5 KB)

Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing.

Als u uw verhuizing niet online kunt doorgeven dan komt u naar het gemeentehuis. U moet wel een afspraak maken.

Meenemen als u een afspraak maakt

  • geldig identiteitsbewijs
  • huur- of koopovereenkomst van de woning waar u gaat wonen
  • verklaring toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen
  • (kopie) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen

  • voor uzelf (vanaf 16 jaar)
  • voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
  • voor uw kind, kinderen
  • voor uw inwonende ouders
  • als curator voor de persoon over wie u het curatorschap voert (kan alleen schriftelijk)