Standplaatsvergunning

Als u producten wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Vaste standplaatsvergunning
 • Tijdelijke standplaatsvergunning ( 3 maanden)

Als u een vaste standplaats wilt aanvragen neem dan eerst contact met ons op. Wij kunnen u dan vertellen:

 • of er een standplaats beschikbaar is in 1 van de dorpskernen
 • voor welke branche die standplaats is

Beschikbaarheid vaste standplaatsen

Zie beschikbare standplaatsen.

Aanvragen

Vaste standplaatsvergunning aanvragen.

Locaties, dagen en tijd met in de gemeente vaste standplaatsen

Een overzicht.

Bunnik

 • Van Hardenbroeklaan: maandag tot en met donderdag en zaterdag van 7.30 tot 18.00 uur
 • Langstraat: vrijdag van 7.30 tot 13.00 uur

Odijk

 • De Meent: woensdag van 7.30 tot 13.00 uur
 • De Meent: donderdag t/m zaterdag van 07.30 tot 18.00 uur

Werkhoven

 • De Brink: dinsdag, vrijdag en zaterdag van 7.30 tot 18.00 uur

De gemeente Bunnik kan een tijdelijke standplaatsvergunning voor 3 maanden verlenen. De standplaats moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. De standplaats is bedoeld voor: 

 • Verkoop van op het eigen perceel voortgebrachte producten op een andere locatie dan het eigen terrein, als er niet geparkeerd kan worden op het eigen terrein
 • Dienstverlening: aanbod van diensten in het kader van de volksgezondheid en (verkeers)veiligheid;
 • Maatschappelijke doeleinden, zoals verkiezingen
 • Tijdgebonden producten die elders in winkels of op vaste standplaatsen binnen de gemeente niet of nauwelijks aangeboden worden (zoals oliebollen, kerstbomen en ijs). Hierbij moet worden afgewogen of de locatie passend is voor product/dienst en of er geen overlast voor de omgeving ontstaat

Aanvragen

 Tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen.

 • Het aanvragen van een standplaatsvergunning kost € 149,30