Klein evenement organiseren

Als u een klein evenement organiseert moet u dit melden bij de gemeente. Dit doet u 3 weken voordat u het evenement organiseert. Voorwaarden voor een klein evenement zijn:

  • Niet meer dan 150 personen
  • Geen muziek voor 10:00 uur of na 22:00 uur
  • Er zijn geen kook- of bakactiviteiten in bak- of kraamwagen
  • Niet op zon- en feestdagen voor 13:00 uur organiseren
  • Niet organiseren op de weg, fietspad of parkeerplaats en het verkeer en hulpdiensten hinderen
  • Alleen kleine objecten plaatsen met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object
  • Er is een organisator
  • Het evenement binnen 3 weken voordat het georganiseerd wordt, melden
  • Er is geen ontheffing op basis van de Zondagswet vereist
Klein evenement melden